Sakrament Chrztu

Sakrament chrztu dzieci udzielany jest w parafii obecnego zamieszkania rodziców. W naszym kościele w pierwszą niedzielę miesiąca, w czasie Mszy świętej o godz. 11.00.

Chrzest należy zgłosić w kancelarii parafialnej odpowiednio wcześnie.

Dokumenty potrzebne do chrztu dziecka:
akt urodzenia dziecka
dane personalne chrzestnych (imię, nazwisko, wiek i adres zamieszkania) 
zaświadczenia chrzestnych o praktykowaniu wiary wydane przez proboszcza miejsca swego obecnego zamieszkania (dotyczy to tylko osób mieszkających poza naszą parafią)

Rodzicami Chrzestnymi mogą być wyłącznie praktykujący katolicy:
– wystarczająco dojrzali do pełnienia tej godności,

– którzy przyjęli sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego (Chrzest, Eucharystię, Bierzmowanie),

– uczestniczyli w katechezie szkolnej

– którym prawo kościelne nie zabrania pełnienia zadań chrzestnego (np. nie może być chrzestnym osoba żyjąca w niesakramentalnym związku małżeńskim bądź też w związku cywilnym!!).

Rodzice i chrzestni zobowiązani są do udziału w Nauce Przedchrzcielnej, która odbywa się w naszym Domu Katechetycznym (w piątek poprzedzający niedzielę chrztu o godz. 19.00).

Msze święte w intencji rocznych dzieci odprawiane są w pierwszą niedzielę miesiąca o godz. 11.00. Dziecko takie należy zgłosić wcześniej w kancelarii parafialnej.

 Różnica między rodzicem chrzestnym a świadkiem chrztu: http://www.przewodnik-katolicki.pl/Archiwum/2009/Przewodnik-Katolicki-20-2009/Poradnik-duchowy/Chrzestny-czy-swiadek-chrztu

Close Menu